Bánh thưởng Smartheart Dog treat chăm sóc răng miệng, da lông, xương 100gr

25.000 

Bánh thưởng Smartheart Dog treat chăm sóc răng miệng, da lông xương cho chó cưng.

Sản phẩm là món ăn dặm mà bất cứ bé cún nào cũng sẽ rất yêu thích.

bánh thưởng Smartheart Dog treat Healthy Hip Join cho chó
Bánh thưởng Smartheart Dog treat chăm sóc răng miệng, da lông, xương 100gr